خطوط روند

خطوط روند احتمالا رایج ترین شکل تحلیل تکنیکال هستند و احتمالا یکی از پرکاربردترین آنها. اگر خطوط روند به درستی رسم شوند، می توانند مثل هر روش دیگری دقیق باشند. متاسفانه، اکثر معامله گران آنها را به درستی رسم نمی کنند یا سعی می کنند متناسب با بازار رسم کنند. در ابتدایی ترین شکل خود، خط روند صعودی در کف واضح ترین مناطق حمایت قابل شناسایی (دردها) رسم می شود. در روند نزولی، خط روند در سقف واضح ترین مناطق مقاومت قابل شناسایی (قله ها) رسم می شود. خطوط روند چگونه رسم می شوند؟

برای رسم صحیح خطوط روند، فقط کافی است که دو سقف یا کف بزرگ را پیدا کرده و متصل شان کنید. گام بعدی چیست؟

هیچی

همین؟ بله، همین قدر ساده است. خطوط روند در عمل به صورت زیر است! به آن امواج نگاه کنید!

انواع روندها

سه نوع روند وجود دارد: 

  1. روند صعودی (کف های بالاتر)
  2. روند نزولی (سقف های پایین تر)
  3. روندهای خنثی (محدوده)

چند نکته مهم در مورد خطوط روند: 

  • رسم خط روند معتبر نیاز به دو سقف یا کف دارد اما تایید خط روند نیاز به سه تا دارد.
  • هر چه خط روند رسم شده تندتر (با شیب بالاتر باشد، کمتر قابل اعتماد است و به احتمال زیاد خواهد شکست. مانند سطوح حمایت و مقاومت افقی، هر چه خطوط روند بیشتر تست شوند قوی تر می شوند.
  • و از همه مهم تر، هرگز خطوط روند را طوری رسم نکنید که متناسب با بازار باشند. اگر خط روند متناسب نیست، پس معتبر نیست!

میانگین = 4.5 / 5. | تعداد = 11