1+

جهت تحلیل و بررسی بازارهای مالی، دو نوع تحلیل مورد استفاده قرار می گیرد، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی. در این مقاله به این سوال پاسخ می دهیم که تحلیل تکنیکال چیست؟ در تحلیل تکنیکال معامله گران تغییر قیمت بازار را نسبت به زمان بررسی می کنند. در حقیقت اگر بخواهیم دقیق تر به این سوال پاسخ دهیم که تحلیل تکنیکال چیست، می توانیم این طور بگوییم که با علم تحلیل تکنیکال فرد می تواند با نگاه کردن به تاریخچه تغییرات قیمت، شرایط معاملاتی کنونی و تغییرات احتمالی قیمت را پیش بینی نماید.

کاربرد تحلیل تکنیکال

کاربرد اصلی برای استفاده از این تحلیل این است که به لحاظ نظری، تمامی اطلاعات بازار در قیمت منعکس می شود. اگر قیمت تمامی اطلاعات موجود در بازار را منعکس کند آنگاه تنها چیزی که فرد واقعا برای انجام معامله در بازار به آن نیاز دارد مطالعه و بررسی قیمت است. چون تاریخ همواره تکرار می شود. این موضوع دقیقا همان چیزی است که تحلیل تکنیکال درباره آن صحبت می کند. اگر سطح قیمت در گذشته به عنوان معیار خرید یا فروش توسط معامله گران در نظر گرفته شده، می توان از آن سطوح جهت پیش بینی روند حرکتی قیمتها در آینده نیز استفاده کرد.

تحلیل‌گران تکنیکال دنبال الگوهای مشابهی هستند که در گذشته شکل گرفته است. و این طور عقیده دارند که این الگوها در آینده نیز اتفاق خواهند افتاد.

در بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال با نمودارها همراه است. تحلیل گران تکنیکال از نمودارها استفاده می کنند چرا که ساده ترین راه برای تجسم داده های گذشته است. به داده های قدیمی نگاه کنید تا به شما کمک کند روندها و الگوهایی را شناسایی کنید که می تواند در یافتن فرصت های مناسب در آینده شما را یاری کند. هرچه معامله گران بیشتر به دنبال سطوح معین قیمت و الگوها در نمودارها باشند. احتمال یافتن آنها بیشتر است. با این وجود باید بدانید که تحلیل تکینکال بسیار وابسته به طرز تفکر شخص تحلیلگر می باشد.

1+