شاخص جهت‌دار میانگین، یا ADX به طور خلاصه، نمونه‌ای دیگر دیگر از اسیلاتور است. از ۰ تا ۱۰۰ نوسان دارد، زیر ۲۰ نشان دهنده روند ضعیف و بالاتر از ۵۰ نشانگر روند قوی است.

بر خلاف استوکستیک، ADX صعودی یا نزولی بودن روند را مشخص نمی‌کند. در عوض، صرفاً قدرت روند فعلی را اندازه گیری می‌کند. به همین دلیل، ADX معمولاً برای تشخیص نوسان بازار یا شروع روند جدید استفاده می‌شود.

به نمودارهای جدید رسم شده نگاه کنید:

در این مثال اول، ADX از اواخر سپتامبر تا اوایل دسامبر زیر ۲۰ ماند. همان طور که می‌توانید در نمودار مشاهده کنید،EUR / CHF داخل محدوده در آن زمان گیر کرده بود. با این حال روند صعودی شاخص جهت دار میانگین در ژانویه آغاز شده و به بیش از ۵۰ رسید، نشان می‌دهد که روند قوی در شرف وقوع است.

و نگاه کنید! EUR / CHF از حد پایین محدوده عبور کرد و روند نزولی قوی را ادامه داد. حدود ۴۰۰ پیپ به دست می‌آمد.

حال به این مثال توجه کنید:

درست مثل مثال اول، شاخص جهت دار میانگین برای مدتی زیر ۲۰ ماند. در آن زمان، EUR / CHF نیز در نوسان بود. پس از مدت کوتاهی این شاخص به بالاتر از ۵۰ افزایش یافت و EUR / CHF نیز بالای دامنه رسید.

سپس!

روند صعودی قوی صورت گرفت. حدود 300 پیپ، امضا شده، مهر و موم شده و داده شده می‌شد!

آسان به نظر می‌رسد، درسته؟

اگر مشکلی در استفاده از شاخص جهت دار میانگین وجود دارد، این است که دقیقاً زمان خرید یا فروش را به شما نمی‌گوید. آن چه می‌گوید

این است که پیوستن به روند در حال پیشرفت درست است یا خیر.

زمانی که این شاخص دوباره به زیر ۵۰ رسید، بدان معنی است که روند صعودی یا نزولی ضعیف می‌شود و زمان خوبی برای نگهداری سودهاست.

نحوه استفاده از شاخص جهت دار میانگین برای تجارت

راهی برای تجارت با استفاده از شاخص جهت دار میانگین صبر کردن برای شکست روند قبل از تصمیم گیری برای خرید یا فروش است. شاخص جهت دار میانگین را می‌توان به عنوان تأیید ادامه روند این جفت ارز استفاده کرد.

راهی دیگر ترکیب شاخص جهت دار میانگین با شاخص دیگر است، به ویژه شاخصی که روند نزولی یا صعودی جفت ارز را مشخص می‌کند.

شاخص جهت دار میانگین را می‌توان برای تعیین خاتمه زودهنگام تجارت به کار برد.

مثلاً، هنگامی که شاخص جهت دار میانگین به زیر ۵۰ می‌رسد، نشان می‌دهد که روند فعلی از حرکت می‌ایستد. از آن پس، این جفت ارزی احتمال می‌تواند به صورت جنبی حرکت می‌کنند یا تغییر جهت دهد، بنابراین شما ممکن است بخواهید پیپها را نزد خود نگه دارید.

 

میانگین = 5 / 5. | تعداد = 4