آنچه در این مطلب خواهید خواند:

فرفره

شمع‌هایی با سایه بالایی بلند، سایه پایینی کوتاه و بدنه حقیقی کوچک اوجهای چرخان نامیده می‌شود. رنگ بدنه حقیقی چندان مهم نیست. این الگو دودلی را در خریداران و فروشندگان نشان می‌دهد.

بدنه حقیقی کوچک (چه توخالی چه توپر) تغییر کوچکی را از قیمت آغازین به پایانی نشان می‌دهد و سایه‌ها نشان می‌دهند که هم خریداران و هم فروشندگان در حال ستیز هستند اما هیچ کس نمی‌تواند برنده شود.

حتی با وجود آن که جلسه با تغییری کوچک آغاز شود یا پایان یابد، قیمت‌ها در این اثنا به طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر و پایین‌تر می‌رود. نه خریداران و نه فروشندگان می‌توانند برنده شوند و نتیجه بازی تساوی است.

اگر اوج‌های چرخان در طول روندهای رو به بالا شکل گیرد، معمولاً به این معناست که خریداران زیادی باقی نمانده است و ممکن است جهت معکوس شود.

اگر اوج‌های چرخان در طول روندهای رو به پایین شکل گیرد، معمولاً به این معناست که فروشندگان زیادی باقی نمانده است و ممکن است جهت معکوس شود.

مارابوزو

Marubozu یعنی هیچ سایه‌ای از بدنه‌ها وجود ندارد. بسته به آن که بدنه شمع توپر یا توخالی باشد، بالاترین و پایین‌ترین قیمت، همانند قیمت آغازین یا پایانی آن یکسان خواهد بود. دو نوع Marubozu را در شکل زیر بررسی کنید.

Marubozu ی سفید شامل بدنه سفید بلند بدون هیچ سایه‌ای است. قیمت آغازین مساوی پایین‌ترین قیمت است و قیمت پایانی مساوی بالاترین قیمت است. این شکل، شمعمایل به صعود است زیرا نشان می‌دهد که خریداران کنترل کل جلسه را در دست داشته‌اند.

Marubozu ی سیاه شامل بدنه سیاه بلند بدون هیچ سایه‌ای است. قیمت آغازین مساوی بالاترین قیمت است و قیمت پایانی مساوی پایین‌ترین قیمت است. این شکل، شمع بسیار مایل به نزول است زیرا نشان می‌دهد که فروشندگان کل جلسه را تحت کنترل دارند.

دوجی

شمع‌های Doji دارای قیمت آغاز و پایان یکسان هستند یا حداقل بدنه‌هایشان به شدت کوچک است. Doji باید بدنه کوچکی داشته باشد به گونه‌ای که به صورت خط باریک به نظر برسد.

شمع‌های Doji نشان دهنده دودلی یا نزاع بر سر حاکمیت میان خریداران و فروشندگان است. در طول جلسه قیمتها به بالا و پایین قیمت آغازین حرکت می‌کنند، اما در قیمتی بسیار نزدیک به قیمت آغازین خاتمه می‌یابد.

نه خریداران و نه فروشندگان می‌توانند برنده شده و در نهایت نتیجه تساوی به دست می‌آید.

چهار نوع شمع Doji خاص وجود دارد. طول سایه‌های بالایی و پایینی می‌تواند تغییر کند و شمع حاصله شبیه به صلیب، صلیب برعکس یا علامت به علاوه به نظر می‌رسد. کلمه Doji هم به شکل مفرد و هم جمع آن بر می‌گردد.

هنگامی که Doji روی نمودارتان شکل گیرد، توجه ویژه‌ای به شمع‌های پیشایند داشته باشید.

اگر بعد از چند شمع با بدنه‌های توخالی بلند (مانند Marubozu سفید)، Doji شکل گیرد، Doji نشان می‌دهد که خریداران در حال تحلیل رفتن و ضعیف شدن هستند. برای آن که قیمت‌ها به بالا رفتن ادامه دهند، خریداران بیشتری لازم است اما خریدار دیگری وجود ندارد!

فروشندگان به دل خود صابون می‌زنند و به دنبال آن هستند که وارد شده و دوباره قیمت‌ها را به پایین برگردانند.

اگر بعد از چند شمع با بدنه‌های توپر بلند (مانند Marubozu مشکی)، Doji شکل گیرد، Doji نشان می‌دهد که فروشندگان در حال تحلیل رفتن و ضعیف شدن هستند. برای آن که قیمت‌ها به پایین رفتن رفتن ادامه دهند، فروشندگان بیشتری لازم است اما همه فروشندگان محو شده‌اند! خریداران برای فرصتی که دوباره ارزانی شود، به دل خود صابون می‌زنند.


در حالیکه به دلیل نبود فروشندگان جدید، این تنزل در حال از بین رفتن است، قدرت خرید بیشتر لازم است تا هر گونه معکوس سازی مورد تأیید قرار گیرد. به دنبال شمع سفید برای پایان دادن در قیمتی بالاتر از قیمت آغاز شمع بلند سیاه باشید.

در بخش‌های بعدی بر شکل گیری شمع‌هایی خاص و آنچه آنها به ما می گویند نگاه خواهیم کرد. امیدواریم در انتهای این درس شمعها، بدانید چگونه الگوهای شمع‌ها را شناسایی کرده و تصمیمات دادوستدی صحیحی بر مبنای آنها بگیرید.

میانگین = 4.4 / 5. | تعداد = 7