زمان دقیق اخبار در بازار جهانی

calendar

یکی از عوامل موثر بر نوسانات تمام بازارها اخبار است. اطلاع دقیق و دائمی از خبرها مخصوصا در بازاری مانند فارکس بسیار ضروری‌ست. در ساعات اخبار مهم اقتصادی نوسانات بازار تشدید می شود و ممکن است به معامله‌گران که از حدضرر استفاده نمی‌کنند آسیب جدی بزند. توصیه می‌شود اگر مهارت لازم را ندارید در زمان اخبار مهم از ترید دوری کنید.

شما می‌توانید در لیست زیر مهمترین اخبار بازارهای جهانی را مشاهده کنید. رنگ قرمز نشانه اهمیت بالا و رنگ زرد نشانه اهمیت متوسط خبر است.

میانگین = 4.2 / 5. | تعداد = 18