قبل از هرچیز باید متوجه خطرات این بازار باشید. اگر در بازار فارکس پول خود را از دست ندهید با کسب تجربه و آموزش کافی می‌توانید امیدوار باشید که به درآمد ثابت و معقول دلاری برسید.