حالا که الگوهای اساسی نمودار را یاد گرفتید وقت آن است که ادامه دهید و چند ابزار پیشرفته‌تر به مجموعه‌ی ابزارهایتان بیافزایید.

در این درس به بررسی الگوهای هارمونیک می‌پردازیم.

ممکن است درک این الگوها کمی سخت‌تر باشد ولی وقتی آرایششان را درک کنید سود بسیار خوبی به دست می‌آورید!

کل ایده‌ی این الگوها این است که به تریدرها کمک کند تا نقاط احتمالی بازگشت روندها را پیدا کنند.

در واقع از ابزارهای دیگری که قبلاً یاد گرفتیم – مثل فیبوناچی – هم استفاده می‌کنیم!

با ترکیب این ابزارهای فوق العاده برای پیدا کردن این الگوهای هارمونیک، می‌توانیم حوزه‌های احتمالی برای ادامهٔ روند را هم تشخیص دهیم.

 

در این درس در مورد الگوهای هارمونیک زیر بحث می‌کنیم:

 1. الگوی ABCD
 2. الگوی سه محرک
 3. الگوی گارتلی
 4. الگوی خرچنگ
 5. الگوی خفاش
 6. الگوی پروانه

ای وای! خیلی کار داریم!

اما نگران نباشید… وقتی کنترل را به دست گرفتید، همه چیز راحت می‌شود! کار را با الگوهای ABCD و سه محرک شروع می‌کنیم که ساده‌ترند و بعد به سراغ گارتلی و حیوانات می‌رویم.

بعد از این که نگاهی به آنها داشتیم به ابزارهای مورد نیازتان برای استفادهٔ موفقیت آمیز از این الگوها در مبادلات می‌پردازیم.

در تمام این الگوهای هارمونیک باید کل الگو کامل شود تا بتوانیم مبادلهی ارزان با گران بکنیم. بعداً متوجه منظورم می‌شوید پس بیایید شروع کنیم!

الگوی ABCD

بیایید این درس را با ساده‌ترین الگوی هارمونیک آغاز کنیم. چه چیزی ساده‌تر از ABC خودمان است؟ فقط یک حرف دیگر هم به آن اضافه می‌کنیم و الگوی نمودار ABCD را داریم!

برای پیدا کردن این الگوی نمودار تنها چیزی که نیاز دارید چشمان تیزبین عقاب مانند و ابزار فیبوناچی است. برای نسخه‌های ترقی و نیز افول الگوی نمودار ABCD خطوط AB و CD پایه‌ها و BC اصلاح بازگشت است. اگر از ابزار بازگشت فیبوناچی در پایهٔ AB استفاده کنید، BC بازگشتی باید تا سطح 0.618 برسد. بعد خط CD باید افزونهی فیبوناچی 1.272 BC باشد.

ساده است، نه؟ تنها کاری که باید بکنید این است که صبر کنید تا کل الگو کامل شود (به نقطه ی D برسد) و بعد موضع گران یا ارزان بگیرید.

اما اگر بخواهید دقت بسیار زیادی داشته باشید، چند قاعدهٔ دیگر برای الگوی ABCD معتبر:

 • طول خط AB باید با طول خط CD برابر باشد.
 • زمانی که طول می‌کشد تا قیمت از A به B برود، باید برابر با زمانی باشد که طول می‌کشد تا قیمت از C
 • به D برود.

الگوی ۳ محرک یا تری درایو (Three-Drive)

الگوی سه محرک شباهت زیادی به الگوی ABCD دارد جز این که سه پایه دارد (که حالا به آنها محرک می گوییم) و در اصلاح یا بازگشت دارد. خیلی راحت است! در واقع الگوی سه محرک مقدم بر الگوی موج الیوت است.

طبق معمول به چشمان عقاب، ابزار فیبوناچی و کمی صبر و حوصله نیاز دارید.

چنان که از نمودارهای فوق پیداست، نقطهی A باید باز گشت 61.8٪ از محرک ۱ باشد. به همین شکل نقطهٔ B باید باز گشت 0.618 از محرک ۲ باشد. بنابراین محرک ۲ باید افزونهٔ 1.272 از اصلاح A و محرک ۳ باید افزونهٔ 1.272 از اصلاح B باشد.

وقتی که کل الگوی سه محرک کامل شود، می‌توانید مبادلهی گران یا ارزان خود را شروع کنید. معمولاً وقتی قیمت به نقطهٔ B می‌رسد، می‌توانید ترتیب‌های گران یا ارزان خود را در افزونهٔ 1.272 قرار دهید تا ضرر نکنید!

اما اول بهتر است چک کنید و ببینید آیا این قواعد برقرار هستند:

 • زمانی که طول می‌کشد تا قیمت محرک ۲ را کامل کند باید برابر با زمانی باشد که طول می‌کشد تا محرک ۳ را کامل کند.
 • همچنین زمانی که برای کامل شدن بازگشتهای A و B طول می‌کشد باید یکسان باشد.

الگوی گارتلی و حیوانات

روزی روزگاری تریدر بیش از حد باهوشی به نام هارولد مکینلی گارتلی بود.

او در اواسط دههٔ ۱۹۳۰ خدمات مشاورهٔ بازار بورس ارائه می‌داد و محبوبیت زیادی داشت.

این خدمات یکی از اولین خدماتی بود که از روش‌های علمی و آماری برای تحلیل رفتار بازار بورس استفاده می‌کرد.

به گفتهٔ گارتلی او بالأخره موفق شد دو مورد از بزرگ‌ترین مسائل مبادله کنندگان را حل کند: چه چیز و در چه زمان بخرند.

خیلی زود معامله‌گران متوجه شدند که این الگوها را می‌توان در بازارهای دیگر نیز به کار برد.

از آن زمان، کتاب‌ها، نرم افزارهای مبادله و الگوهای مختلف دیگری (که در ذیل در موردشان توضیح می‌دهیم) بر اساس گارتلی‌ها تهیه شده‌اند.

الگوی گارتلی یا ۲۲۲

الگوی ۲۲۲ گارتلی نامش را از صفحه‌ای که در کتاب گار تلی به نام سود در بازار بورس یافت می‌شود گرفته است. گارتلیها الگوهایی هستند که شامل الگوی پایهی ABCD که قبلاً مطرح کردیم می‌شوند اما قبل از آنها یک بالا یا پایین بزرگ وجود دارد.

حال این الگوها معمولاً وقتی شکل می‌گیرند که اصلاحی از روند کلی اتفاق افتاده و به شکل M است (برای الگوهای افول به شکل W است.) این الگوها برای کمک به مبادله کنندگان در یافتن نقاط ورود خوب و پیوستن به روند کلی به کار می‌روند.

گارتلی وقتی شکل می‌گیرد که قیمت روند رو به بالا (یا رو به پایین) را طی کرده اما شروع به دادن نشانه‌های اصلاح کرده است.

آنچه باعث می‌شود گارتلی در زمان تشکیل شدن آرایش خوبی باشد این است که نقاط وارونگی بازگشت فیبوناچی و سطح گسترش فیبوناچی هستند. این نشانهٔ قدرتمندتری است از این که نسبت دو ارز ممکن است واقعاً معکوس شود.

این الگو را به سختی می‌توان پیدا کرد و وقتی آن را پیدا کردید ممکن است استفاده از آن همه ابزار فیبوناچی برایتان گیج کننده باشد. کلید اجتناب از این همه سردرگمی این است که قدم به قدم پیش بروید.

در هر حال الگو شامل یک الگوی ABCD مترقی یا رو به افول می‌شود اما قبل از آن نقطهٔ X وجود دارد که فراتر از نقطهٔ D است. الگوی گارتلی «کامل» ویژگی‌های زیر را دارد:

 1. حرکت AB باید باز گشت 0.618 از حرکت XA باشد.
 2. حرکت BC باید باز گشت 0.382 یا 0.886 از حرکت AB باشد.
 3. اگر بازگشت حرکت BC 0.382 از حرکت AB باشد، آنگاه CD باید 1.272 از حرکت BC باشد. در نتیجه اگر حرکت BC 0.886 از حرکت AB باشد، آنگاه CD باید 618 از حرکت BC گسترده شود.
 4. حرکت CD باید باز گشت 0.786 از حرکت XA باشد.

به دلایل عجیبی کاشفان این انواع، تصمیم گرفتند نام حیوانات را روی آنها بگذارند بدون بحث بیشتر این الگوها را توضیح می‌دهیم…

الگوی خرچنگ

در سال ۲۰۰۰ یکی از پیروان الگوهای هارمونیک «خرچنگ» را کشف کرد.

به گفتهٔ او این الگو از دقیق‌ترین الگوهای هماهنگ است چون منطقهٔ وارونگی بالقوه (که گاهی نقطهی «بهتر است قیمت وارونه شود وگرنه دار و ندارم را از دست می‌دهم» است) از حرکت XA بسیار شدید است.

این الگو نسبت سود به ریسک بالایی دارد چون می‌توانید ضرر توقف بسیار کوچکی داشته باشید. الگوی خرچنگ «عالی» باید جنبه‌های زیر را داشته باشد:

 1. حرکت AB باید بازگشت 0.382 یا 0.618 از حرکت XA باشد.
 2. حرکت BC باید یا بازگشت 0.382 یا 0.886 از حرکت AB باشد.
 3. اگر بازگشت حرکت BC، 0.382 از حرکت AB باشد، آنگاه CD باید 2.24 از حرکت BC باشد. در نتیجه اگر حرکت BC 0.886 از حرکت AB باشد، آن گاه CD باید افزونهٔ 3.618 از حرکت BC باشد.
 4. CD باید افزونهٔ 1.618 از حرکت XA باشد.

الگوی خفاش

در سال ۲۰۰۱ اسکات کارنی یک الگوی هارمونیک دیگر به نام «خفاش» ارائه داد. خفاش عبارت است از بازگشت 0.886 حرکت XA به عنوان منطقهٔ وارونگی بالقوه. الگوی خفاش خصوصیات زیر را دارد:

 1. حرکت AB باید بازگشت 0.382 یا 0.500 حرکت XA باشد.
 2. حرکت BC می‌تواند بازگشت.0.382 یا 0.886 از حرکت AB باشد.
 3. اگر بازگشت حرکت 0.382 از حرکت AB باشد، آن گاه CD باید افزونهٔ 1.618 از حرکت BC باشد. در نتیجه اگر حرکت BC.0.886 از حرکت AB باشد، آن گاه CD باید افزونهٔ 2.618 از حرکت BC باشد.
 4. CD باید باز گشت.0.886 از حرکت XA باشد.

الگوی پروانه

بعد الگوی پروانه را داریم. مانند محمد علی کلی اگر این آرایش را پیدا کنید، مطمئناً سود ناک اوت را به دست می‌آورید!

الگوی کامل پروانه که برایس گیلمور آن را خلق کرده عبارت است از بازگشت 0.786 حرکت AB با توجه به حرکت XA. پروانه ویژگی‌های خاص زیر را دارد:

 1. حرکت AB باید باز گشت.786 حرکت XA باشد.
 2. حرکت BC می‌تواند باز گشت.382 یا 0.886 از حرکت AB باشد.
 3. اگر بازگشت حرکت 382. BC از حرکت AB باشد، آن گاه CD باید افزونهی 1.618 از حرکت BC باشد. در نتیجه اگر حرکت.0.886 BC از حرکت AB باشد، آن گاه CD باید 2.18 از حرکت BC افزوده شود.
 4. CD باید افزونهٔ 1.27 یا 618 از حرکت XA باشد.

سه مرحله در معامله با الگوهای هارمونیک

همان طور که احتمالاً حدس زده‌اید، استفاده از الگوهای هارمونیک یعنی این که بتوانیم این الگوهای کامل را پیدا کنیم و با کامل شدن آنها خرید و فروش کنیم.

سه مرحلهٔ اساسی در پیدا کردن الگوهای قیمت هارمونیک وجود دارد:

 • مرحلهٔ ۱: پیدا کردن الگوی هارمونیک بالقوه
 • مرحلهٔ ۲: اندازه گیری الگوی هارمونیک بالقوه
 • مرحلهٔ ۳: خرید یا فروش با کامل شدن الگوی قیمت هارمونیک

با پیروی از این سه مرحلهٔ اساسی می‌توانید آرایش‌های احتمال بالا را پیدا کنید که به شما کمک می‌کنند این سودهای خوب را به دست بیاورید.

بیایید این فرآیند را در عمل ببینیم!

مرحلهٔ 1: پیدا کردن الگوی قیمت هارمونیک بالقوه

عجب! این شبیه یک الگوی قیمت هارمونیک بالقوه است! در این مرحله هنوز کاملاً مطمئن نیستیم که چه الگویی است. اما شبیه به سه محرک است. با این حال می‌تواند خفاش یا خرچنگ هم باشد…

لعنتی! ممکن است حتی گوزن باشد! در هر حال بیایید این نقاط وارونگی را نام گذاری کنیم.

مرحلهٔ ۲: اندازه گیری الگوی قیمت هارمونیک بالقوه

با استفاده از ابزار فیبوناچی، قلم و کاغذ مشاهداتمان را یادداشت می‌کنیم.

 1. حرکت BC باز گشت.0.618 از حرکت AB است.
 2. حرکت CD افزونهٔ 272 از حرکت BC است.
 3. طول AB تقریباً برابر با طول CD است.

این الگو یک الگوی ABCD مترقی است و نشانهٔ قوی خرید می‌دهد.

مرحلهٔ ۳: خرید یا فروش با کامل شدن الگوی قیمت هارمونیک

وقتی الگو کامل شد، تنها کاری که باید انجام دهید این است که با خرید یا فروش پاسخ مناسب بدهید.

در این مورد باید در نقطهی D خرید کنید که افزونهٔ 1.272 فیبوناچی از حرکت CB است و ضرر توقف‌تان را چند واحد پایین‌تر از قیمت ورودتان قرار دهید.

آیا واقعاً اینقدر آسان است؟

راستش، نه.

مشکل الگوهای قیمت هارمونیک این است که به قدری کامل هستند که پیدا کردنشان سخت است، مثل پیدا کردن الماس در یک صخره.

بیشتر از اطلاع از مراحل باید چشمان تیزبینی داشته باشید تا بتوانید الگوهای قیمت هارمونیک بالقوه را پیدا کنید و باید بسیار صبور باشید تا زود شروع نکنید و قبل از کامل شدن الگو وارد نشوید.

میانگین = 4.2 / 5. | تعداد = 5