نحوهٔ معامله از طریق الگوهای نموداری

راجع به الگوهای نموداری صحبت‌های زیادی کردیم.

دیگر خسته شده‌ایم پس وقت آن است که برویم و بقیهٔ کار را به عهدهٔ شما بگذاریم..

شوخی کردم! تا آماده نشوید تنهایتان نمی‌گذاریم!

در این بخش کمی بیشتر در مورد نحوهٔ استفاده از این الگوهای نموداری برایتان صحبت می‌کنیم.

کافی نیست که فقط بدانید یک ابزار چگونه عمل می‌کند، باید یاد بگیریم که چگونه از ابزارها استفاده کنیم.

با این سلاح‌های جدیدی که دارید بهتر است شروع به کسب سود کنیم.

بیایید الگوهای نموداری را که یاد گرفتیم خلاصه کنیم و آنها را بر حسب سیگنال‌هایی که می‌دهند دسته بندی کنیم.

الگوهای بازگشتی

الگوهای وارونگی الگوهایی هستند که نشان می‌دهند روند پیوسته قرار است تغییر مسیر دهد.

اگر الگوی نمودار بازگشتی در طی روند رو به بالا شکل بگیرد، نشان می‌دهد که روند وارونه می‌شود و قیمت به زودی کاهش پیدا می‌کند.

برعکس اگر الگوی نمودار وارونگی در طی روند رو به پایین دیده شود، نشان می‌دهد که قیمت بعد بالا خواهد رفت.

در این درس شش الگوی نمودار را پوشش دادیم که نشانه‌های وارونگی می‌دهند. آیا می‌توانید نام هر شش مورد را بیان کنید؟

  1. سقف و کف دوقلو
  2. سر و شانه‌ها
  3. سر و شانه‌های معکوس
  4. “وج” صعودی
  5. “وج” نزولی

اگر هر سه را یاد گرفته باشید عالی است!

برای مبادلهٔ این الگوهای نمودار کافی است ترتیب را فراتر از خط گردن و در جهت روند جدید قرار دهید. سپس به دنبال هدفی باشید که تقریباً به اندازه‌ی ارتفاع این الگوست.

به منظور مدیریت ریسک مناسب فراموش نکنید که استاپ لاس هم داشته باشید؛

استاپ‌لاس معقول را می‌توان حول وسط الگوی نمودار تعیین کرد.

مثلاً می‌توانید فاصلهٔ دو دره را از خط گردن اندازه‌گیری کرده و این مقدار را به دو تقسیم کنید و از آن به عنوان حد ضررتان استفاده نمایید.

الگوهای ادامه دهنده‌ی روند

الگوهای ادامه‌دهنده‌ی روند الگوهای نموداری هستند که نشان می‌دهند روند پیوسته از سر گرفته خواهد شد.

معمولاً اینها الگوهای تثبیت نام دارند چون نشان می‌دهند که خریداران و فروشندگان چگونه قبل از حرکت بیشتر در جهت یکسان با روند قبلی توقف می‌کنند.

چندین الگوی نمودار را توضیح دادیم:

وج، مستطیل و پرچم.

توجه داشته باشید که وج‌ها را می‌توان بسته به روندی که بر اساس آن شکل می‌گیرند الگوهای بازگشتی یا ادامه در نظر گرفت.

برای پرچم‌ها می‌توانید هدفتان را بالاتر و به ارتفاع تیر پرچم قرار دهید.

برای الگوهای ادامه‌‌ دهنده‌ی روند حدضرر‌ها معمولاً در بالا یا زیر الگوی نمودار واقعی قرار داده می‌شوند.

الگوهای دوطرفه

الگوهای دو طرفه‌ی نمودار کمی سخت‌تر هستند چون نشان می‌دهند که قیمت می‌تواند در هر جهتی تغییر کند.

این دیگر چه نشانه‌ای است؟!

در اینجاست که الگوهای مثلث قرار می‌گیرند. به یاد دارید که در مورد این صحبت کردیم که قیمت می‌تواند در بالا یا پایین مثلث بشکند؟

برای استفاده از این الگوها باید هر دو سناریو (تغییر ناگهانی در جهت بالا یا پایین) را در نظر بگیرید و یک دستور (اردر) را در بالای الگو و دیگری را در پایین الگو قرار دهید.

اگر یک دستور اجرا شود، می‌توانید دستور دیگر را لغو کنید.

میانگین = 4 / 5. | تعداد = 4