Ichimoku Kinko Hyo در زبان ژاپنی به معنی «ممکن است پیپ با تو باشد» نیست اما با این وجود می‌تواند به شما در گرفتن آن پیپها کمک کند.

ایچی موکو (IKH) شاخصی است که حرکت قیمت در آینده را اندازه گیری می‌کند و زمینه‌های حمایت و مقاومت را تعیین می‌کند. ۳ کار را برای شما انجام می‌دهد. همچنین بدانید که این شاخص عمدتاً در جفت ارزهای مربوط به ین ژاپن استفاده می‌شود.

برای اضافه کردن به دایره لغات زبان ژاپنی شما، ichimoku به «نگاه» ترجمه می‌شود، kinko به معنای «تعادل» است، در حالی که hyo در ژاپنی به معنی «نمودار» است. روی هم رفته، عبارت ichimoku kinko hyo مخفف «نگاهی بر نمودار در حالت تعادل است». حال به چه معنا است؟

این نمودار ممکن است توضیح آن را ساده‌تر کند …

کمکی نکرد. چندین خط بیشتر و شبیه زلزله نگاری خواهد شد.

قبل از اینکه بروید و آن را قلمبه سلمبه بنامید، سعی کنید دریابید که هر خط برای چیست. Kijun Sen (خط آبی): همچنین خط استاندارد یا خط پایه نامیده می‌شود، با میانگین گیری بالاترین بالا و پایین‌ترین پایین برای ۲۶ دوره قبلی محاسبه می‌شود.

Tenkan Sen (خط قرمز): نیز به عنوان خط عطف شناخته می‌شود و با میانگین گیری بالاترین بالا و و پایین‌ترین پایین برای نه دوره گذشته محاسبه می‌شود.

Chikou Span (خط سبز): خط عقب مانده نامیده می‌شود. قیمت بسته امروز است که برای ۲۶ دوره گذشته رسم شده است. Senkou Span (خطوط نارنجی): اولین خط با میانگین گیری Tenkan Sen و Kijun Sen محاسبه و ۲۶ دوره پیش رو را رسم می‌کند. خط

Senkou دوم با میانگیری گیری بالاترین بالا و پایین‌ترین پایین برای ۵۲ دوره گذشته تعیین می‌شود و ۲۶ دوره پیش رو را رسم می‌کند.

متوجه شدید؟ حفظ کردن نحوه محاسبه هر خط لازم نیست. تفسیر خطوط خیالی مهم است.

 

نحوه تجارت با استفاده از ایچی موکو

به محدوده Senkou نگاه کنید.

اگر قیمت بالای محدوده Senkou باشد، خط بالا به عنوان سطح حمایت اول به کار می‌آید در حالی که خط پایین به عنوان سطح حمایت دوم عمل می‌کند.

اگر قیمت زیر Senkou باشد، خط پایین اولین سطح مقاومت را شکل می‌دهد در حالی که خط بالای سطح مقاومت دوم است. متوجه شدید؟

در همین حال، Kijun Sen به عنوان شاخص حرکت قیمت در آینده عمل می‌کند. اگر قیمت بالاتر از خط آبی رنگ باشد، می‌تواند به صعود بیشتر خود ادامه دهد. اگر قیمت زیر خط آبی رنگ باشد، می‌تواند سقوط کند.

Tenkan Sen شاخص روند بازار است. اگر خط قرمز در حال حرکت به بالا یا پایین باشد، حاکی از روند دار بودن بازار است. اگر صورت افقی حرکت کند، نشان می‌دهد که بازار در حال تغییر است.

در نهایت، اگر محدوده Chikou  یا خط سبز از قیمت در جهت پایین به بالا عبور کند، سیگنال خرید است. اگر خط سبز از قیمت در جهت پایین عبور کند، سیگنال فروش است.

در اینجا نمودار خط ممتد ارائه شده که این بار با سیگنال‌های تجاری است:

قطعاً در ابتدا پیچیده به نظر می‌رسد اما دارای سطوح حمایت و مقاومت، تقاطع، نوسانگر و شاخص روند است! شگفت انگیز است، درسته؟

بسیار خوب، انواع اندیکاتورها را آموختیم، حال ببینیم چگونه می‌توان از تمام چیزهایی که آموخته‌ایم سود ببریم….

میانگین = 5 / 5. | تعداد = 4