decide

هشدار

به خاطر گزارش‌های منفی که از سمت تریدر‌ها به دست ما رسیده‌ است و واریز دیرهنگام مبالغ برخی مشتریان و عدم وجود رگوله معتبر، توصیه به افتتاح حساب در این بروکر نمی‌کنیم. در صورت تصمیم به افتتاح حساب در این بروکر از واریز مبالغ سنگین بپرهیزید.

میانگین = 5 / 5. | تعداد = 2