آنچه در این مطلب خواهید خواند:

الگوهای پرچم

الگوی پرچم نزولی

پرچم‌ها نیز مانند مستطیل‌ها الگوهای تکراری هستند که بعد از تغییرات قوی شکل می‌گیرند.

بعد از تغییر بزرگ در جهت بالا یا پایین، خریدران یا فروشندگان معمولاً دست نگه می‌دارند تا قبل از آن که دو ارزشان را در همان جهت پیش ببرند، نفسی تازه کنند. به این دلیل قیمت معمولاً ثابت می‌شود و یک مثلث کوچک متقارن تشکیل می‌دهد که پرچم نام دارد.

وقتی قیمت هنوز در حال ثابت شدن است معمولاً خریداران یا فروشندگان بیشتری تصمیم می‌گیرند به این تغییر قوی بپیوندند و قیمت را از الگوی پرچم خارج نمایند.

پرچم افول در طی روند پایین پر شیب و تقریباً عمودی شکل می‌گیرد. بعد از کاهش شدید قیمت برخی از فروشندگان تصمیم می‌گیرند به روند بپیوندند و قیمت را مدتی ثابت نگه دارند.

به محض این که فروشندگان کافی وارد روند شوند، قیمت به زیر پرچم می‌شکند و همچنان کاهش پیدا می‌کند.

چنان که می‌توانید ببینید، بعد از آن که قیمت شکست و پایین رفت، کاهش قیمت از سر گرفته شد. برای مبادلهی این الگوی نمودار ترتیب کوتاهی در پایین پرچم قرار می‌دهیم و ضرر توقف در بالای پرچم قرار دارد. بدین شکل، اگر شکست نادرست باشد بلافاصله از معامله خارج می‌شویم.

بر خلاف دیگر الگوهای نمودار که در آنها اندازهی تغییر بعدی تقریباً به اندازهی الگو است، پرچم‌ها نشان دهندهٔ تغییرات بسیار قوی‌تر هستند. معمولاً اندازهٔ تغییر قدیمی‌تر (که تیر پرچم نام دارد) برای برآورد اندازهی تغییر شکست به کار می‌رود.

پرچم صعودی

پرچم صعودی چنان که از نامش پیداست، نشان می‌دهد که افزایش قرار است ادامه یابد. این بدان معناست که افزایش شدید قیمت بعد از یک دورهٔ کوتاه تثبیت از سر گرفته خواهد شد، هنگامی که انرژی کافی جمع شد تا قیمت دوباره بالاتر برود.

در این مثال قیمت قبل از توقف صعود عمودی شدیدی داشت. می‌توانم حس کنم که قرار است انرژی برای حرکت جدیدی جمع شود.

درست چنان که پیش بینی کردیم، قیمت بعد از شکست، صعود قوی دیگری داشت. برای این کار باید فروش به قیمت بالا را بالای پرچم و توقف را زیر پایین پرچم قرار دهیم تا از اشتباه جلوگیری کنیم.

چنان که قبلاً هم گفتیم، اندازهی تغییر ناگهانی حدود اندازهی تیر پرچم است (یا اندازهٔ تغییر قبلی). می دانید، ممکن است اندازهٔ پرچم‌ها کوچک باشد اما تغییر قیمت بزرگی را نشان می‌دهند پس بهتر است آنها را دست کم نگیرید.

میانگین = 4 / 5. | تعداد = 4