آنچه در این مطلب خواهید خواند:

الگوی مستطیل چیست؟

مستطیل الگویی است که وقتی قیمت محدود به سطوح حمایت و مقاومت موازی است شکل می‌گیرد.

مستطیل نشان دهندهٔ دوره‌ی استحکام یا عدم قطعیت بین خریداران و فروشندگان است،

در حالی که آنها به نوبت به یکدیگر مشت می‌زنند اما هیچ کدام پیروز نمی‌شوند.

قیمت سطوح حمایت و مقاومت را بارها قبل از آن که در نهایت تغییر ناگهانی صورت گیرد، می‌آزماید.

و از آنجا قیمت می‌تواند در جهت تغییر ناگهانی باشد خواه رو به بالا یا پایین.

در مثال فوق به روشنی می‌توانیم ببینیم که دو ارز با دو سطح قیمت کلیدی محدود شده که موازی یکدیگر هستند.

فقط باید صبر کنیم تا زمانی که یکی از این سطوح بشکند و روند را در پیش بگیرد. به یاد داشته باشید وقتی مستطیلی دیدید: محدود فکر نکنید!

مستطیل نزولی

مستطیل نزولی وقتی شکل می‌گیرد که قیمت مدتی در طول روند رو به پایین ثابت می‌شود.

دلیل این اتفاق این است که فروشندگان احتمالاً باید صبر کنند و قبل از پایین‌تر بردن دو ارز نفسی تازه کنند.

در این مثال قیمت پایین مستطیل را شکست و همچنان به کاهش ادامه داد. اگر

زیر سطح حمایتی می‌فروختیم حتما سود زیادی از این ترید به دست می‌آوردیم.

یک توصیه: وقتی در ارز از تکیه گاه هم پایین‌تر رفت، تغییری در حدود اندازهی الگو خواهد داشت. در مثال فوق دو ارز از هدف فراتر رفت تا فرصتی برای کسب سود بیشتر باشد.

مستطیل صعودی

یک مثال مستطیلی دیگر، این بار مستطیل صعودی.

بعد از روند رو به بالا قیمت متوقف شد و کمی ثابت ماند.

می‌توانید حدس بزنید قیمت بعد از این چه روندی طی خواهد کرد؟

اگر پاسخ شما، روند رو به بالا بود، درست جواب دادید! این تغییر ناگهانی رو به بالا را ببینید!

توجه داشته باشید که چگونه قیمت بعد از شکستن بالای مستطیل بالا رفت. اگر قصد فروش بالای سطح مقاومت داشته باشیم، با این معامله سود می‌کنیم.

میانگین = 4 / 5. | تعداد = 4