مارجین (Margin) در فارکس چیست و چرا اهمیت خیلی زیادی دارد؟

7 ماه قبل|مدرسه فارکس, معاملات مارجین در فارکس چیست؟|