آشنایی با قیمت Ask و Bid و اسپرد

۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۱۴:۳۶:۰۵۶ام تیر, ۱۳۹۹|