برچسب: اصول معامله گری

معامله‌گری سخت تر از آن است که فکر می‌کنید!

پیچیدگی های معامله گری در نگاه اول ترید سخت به نظر نمیرسد: شما می توانید ھم بخرید و ھـم بفروشـید. ھمزمـان سـود بالقوه ای که یک تریدر میتواند کـسب کنـد بـدون محـدودیت بـه نظـر مـی رسـد، بخـصوص زمـانی کـه اھـرم (لوریج) به سرمایه اولیه اضافه گردد. ترکیب این دو عامل با ھم

بیشتر بخوانید ...

توصیه‌های جان مورفی برای معامله‌گری

جان مورفی در آخرین کتابش مهمترین اصول “بصری” بررسی و آنالیز حرفه ای را بیان می کند. براساس قواعد بنیادی روش جان مورفی، تشخیص روند بازار (صعودی یا نزولی) مهمتر از پیدا کردن دلایل این روند است. مهمترین قوانین معاملات حرفه ای را تحت عنوان هفت فرمان جان مورفی در زیر مشاده

بیشتر بخوانید ...