تحلیل سنتیمنتال یا احساسات (Sentiment Analysis) چیست؟

۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۸:۲۲:۰۱۲۹ام دی, ۱۳۹۹|