مزایای بازار فارکس نسبت به بقیه بازارها چیست؟

1 سال قبل|آموزش بازارهای مالی, بازار فارکس چه مزایایی دارد؟|