سواپ (Swap) یا نرخ بهره شبانه چیست و چطور محاسبه می‌شود؟

1 سال قبل|آموزش بازارهای مالی, مدرسه فارکس|