تحلیل سنتیمنتال یا احساسات (Sentiment Analysis) چیست؟

6 ماه قبل|انواع روش‌های تحلیل در بازارهای مالی, مدرسه فارکس|