لات و میکرولات چیست؟ با چند لات وارد معامله شویم؟

۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۱۵:۱۱:۵۱۶ام تیر, ۱۳۹۹|