چه ساعتی از روز بهترین زمان برای معامله فارکس است؟

7 ماه قبل|چه زمانی در فارکس معامله کنیم؟, مدرسه فارکس|