چه ساعتی از روز بهترین زمان برای معامله فارکس است؟

۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۱۷:۱۶:۴۵3 ماه قبل|