ضریب اهرمی یا لوریج (Leverage) چیست؟

۱۳۹۹/۲/۳۰ ۲۰:۰۹:۱۶۳۱ام اردیبهشت, ۱۳۹۹|