برچسب: قوانین امواج الیوت

Elliott-Waves-Theory

۳ قانون اصلی نظریه امواج الیوت (Elliott Wave Theory)

در این قسمت از سری مقالات آموزش فارکس، به بررسی سه قانون اصلی و چند راهنمایی کاربردی در خصوص امواج الیوت می‌پردازیم. با ایران بروکر در این مقاله همراه باشید. سه قانون اصلی و چند رهنمون در خصوص امواج الیوت احتملا متوجه شده اید که کلید استفاده از نظریه امواج الیوت در

بیشتر بخوانید ...