برچسب: معامله گری

معامله‌گری سخت تر از آن است که فکر می‌کنید!

پیچیدگی های معامله گری در نگاه اول ترید سخت به نظر نمیرسد: شما می توانید ھم بخرید و ھـم بفروشـید. ھمزمـان سـود بالقوه ای که یک تریدر میتواند کـسب کنـد بـدون محـدودیت بـه نظـر مـی رسـد، بخـصوص زمـانی کـه اھـرم (لوریج) به سرمایه اولیه اضافه گردد. ترکیب این دو عامل با ھم

بیشتر بخوانید ...