کانال‌ها

اگر از مرحله رسم خطوط روند یک مرحله بالاتر بیاییم و همزمان یک خط موازی با خط روند صعودی یا خط روند نزولی با همان زاویه رسم کنیم، در واقع یک کانال ایجاد کرده‌ایم. با این حال، این بدان معنی نیست که باید مثل پیامهای بازرگانی از کنار آن رد شوید – کانال‌ها می‌توانند مثل مراسم دختر شایسته هیجان انگیز باشند! | کانال‌ها ابزار دیگری در تحلیل تکنیکال هستند که برای تعیین مکان‌های خوب یا بد برای خرید و فروش به کار می‌رود. سقف و کف کانالها نشان دهنده مناطق بالقوهی حمایت و مقاومت است.

برای ایجاد کانال صعودی، تنها کافی است یک خط موازی با خط روند صعودی رسم کنید و آن را با همان زاویه بکشید تا اولین قله را لمس کند. این کار را باید همزمان با ایجاد خط روند انجام دهید. برای ایجاد کانال نزولی، تنها کافی است یک خط موازی با خط روند نزولی رسم کنید و آن را با همان زاویه بکشید تا اولین دره را لمس کند. این کار را باید همزمان با کشیدن خط روند انجام دهید.

جایی که قیمتها به خط روند پایینی برخورد می‌کنند ممکن است به عنوان منطقه خرید استفاده شود.

جایی که قیمتها به خط روند بالایی برخورد می‌کنند ممکن است به عنوان منطقه فروش استفاده شود.

انواع کانالها

سه نوع کانال وجود دارد:

  1. کانال صعودی (سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر)
  2. کانال نزولی (سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر)
  3. کانال افقی (دامنه)

نکات مهم در مورد کشیدن کانال

. هنگام ایجاد کانال، هر دو خط روند باید به موازات یکدیگر باشند.

به طور کلی، کف کانال به عنوان محدوده خرید در نظر گرفته می‌شود در حالی که سقف کانال محدوده فروش در نظر گرفته می‌شود.

مانند رسم خطوط روند، هرگز قیمت را به سمت کانال‌هایی که رسم می‌کنید سوق ندهید! مرز کانالی که به یک زاویه شیب دار است در حالی که مرز کانال مربوطه به زاویه دیگری شیب دار است صحیح نیست و می‌تواند به معاملات بد منجر شود.

میانگین = 4.8 / 5. | تعداد = 4