وج‌ها نشانهٔ توقف در روند فعلی هستند.

وقتی با چنین الگویی روبرو می‌شوید این نشان می‌دهد که معامله‌گران هنوز دارند تصمیم می‌گیرند که در مرحلهٔ بعد دو ارز را به کجا ببرند.

وجها می‌توانند الگوی ادامه‌دهنده یا بازگشتی باشند.

وج‌های صعودی

وج صعودی وقتی شکل می‌گیرد که قیمت بین تکیه‌گاه شیب رو به بالا و خطوط مقاومت یکی می‌شود.

در اینجا شیب خط تکیه گاه کمتر از مقاومت است.

این نشان می‌دهد که پایین‌های بالاتر سریع‌تر از بالاهای بالاتر شکل می‌گیرند.

این منجر به الگوی وج مانند می‌شود.

با یکی شدن قیمت‌ها می دانیم که اتفاق بزرگی در راه است و تغییری ناگهانی در جهت بالا یا پایین خواهیم داشت.

اگر وجی صعودی بعد از روند رو به بالا شکل بگیرد، معمولاً یک الگوی بازگشتی است و قیمت افول می‌کند.

در مثال اول یک وجی صعودی در پایان روند رو به بالا شکل گرفت.

ببینید که چگونه قیمت پایین آمد. این یعنی تریدرهای زیادی هستند که ترجیح می‌دهند به قیمت پایین بفروشند نه بالا!

آن‌ها قیمت را پایین آوردند تا خط روند را بشکنند و نشان دادند که ممکن است روند رو به پایین در آینده دیده شود.

درست مانند دیگر الگوهای نمودار که قبلاً در مورد آنها صحبت کردیم، تغییر قیمت بعد از این تغییر ناگهانی تقریباً به همان بزرگی ارتفاع الگوی شکل گرفته است.

حالا بیایید نگاهی به مثال دیگری از وجی صعودی داشته باشیم. اما این بار به صورت نشانه‌ی ادامهٔ افول عمل می‌کند.

چنان که می‌بینید، قیمت قبل از تثبیت و طراحی بالاهای بالاتر و حتی پایین‌های بالاتر از یک روند رو به پایین آمده است.

در این مورد قیمت کاهش یافت و شکست و روند رو به پایین ادامه پیدا کرد. به این دلیل است که به آن نشانه‌ی ادامه‌دهنده‌ی روند می گویند.

ببینید قیمت چه تغییر جالبی رو به پایین داشته که دقیقاً به اندازهی وج است.

تا اینجا چه یاد گرفتیم؟

وجی صعودی که بعد از روند رو به بالا شکل می‌گیرد معمولاً منجر به وارونگی روند رو به پایین می‌شود در حالی که وجی صعودی که در طی روند رو به پایین شکل می‌گیرد معمولاً منجر به ادامه می‌شود (روند رو به پایین).

به بیان ساده وجی صعودی منجر به روند رو به پایین می‌شود که یعنی یک الگوی نمودار افول است.

وج‌‌های نزولی

وج‌ نزولی هم درست مانند وجی صعودی ممکن است نشانه‌ ادامه‌ی روند یا بازگشت روند باشد.

به عنوان نشانه‌ی وارونگی در پایین روند رو به پایین شکل می‌گیرد و نشان دهنده‌ی این است که روند بعدی رو به بالاست.

به عنوان نشانه‌ی ادامه، در طی روند رو به بالا شکل می‌گیرد و بدین معناست که اقدام قیمت رو به بالا از سر گرفته می‌شود.

بر خلاف وج صعودی یک الگوی نمودار مترقی است.

در این مثال وج نزولی یک نشانهٔ بازگشتی هستند.

بعد از روند رو به پایین قیمت، بالاهای پایین‌تر و پایین‌های پایین‌تر ایجاد کرد.

توجه داشته باشید که خط روند نزولی که بالاها را متصل می‌کند شیب بیشتری نسبت به خط روندی دارد که پایین‌ها را متصل می‌کند.

در شکست بالاتر از بالای وج، دو ارز تغییر خوبی رو به بالا داشته که تقریباً برابر با ارتفاع الگو است. در این مورد افزایش قیمت بیشتر از میزان هدف بوده است؟

بیایید نگاهی داشته باشیم به مثالی که در آن وجهای نزولی نشانهی ادامه هستند. چنان که قبلاً گفتیم وقتی وجی نزولی در طی روند رو به بالا شکل می‌گیرد معمولاً نشان دهندهٔ این است که روند بعداً دوبار از سر گرفته خواهد شد.

در این مورد قیمت کمی بعد از افزایش شدید ثابت شد. شاید معنایش این باشد که خریداران کمی صبر کردند تا نفسی تازه کنند و احتمالاً افراد بیشتری را جذب کردند تا با پیش خرید سهام قیمت را بالا ببرند.

ظاهراً دو ارز در حال آماده شدن برای تغییری قدرتمند است. به چه جهتی خواهد رفت؟

می‌بینید چگونه قیمت در قسمت بالایی شکست و بالاتر هم رفت؟

اگر ترتیب ورود را بالای این روند نزولی قرار دهیم که بالاهای دو ارز را به یکدیگر متصل کرده، می‌توانیم به روند قوی رو به بالا بپیوندیم و سود کنیم!

اگر می‌خواهید سود بیشتری به دست آورید، می‌توانید مقداری از سود را با بستن بخشی از موقعیتتان در هدف نگه دارید و بعد بگذارید که بقیهٔ موقعیتتان به روند خود ادامه دهد.

میانگین = 4.2 / 5. | تعداد = 5