در عین حال که تحلیل نمودار شمع را در درس پیش پوشش دادیم، اندکی بیشتر آن را بررسی خواهیم کرد و درباره آن با تفصیل بیشتری بحث می‌کنیم. ابتدا بیایید مروری سریع بر آن داشته باشیم.

معامله با استفاده از شمع‌های ژاپنی ممکن است؟

در روزگاران قبل، که گودزیلا مارمولک کوچک بامزهای بود، ژاپنی‌ها نسخه قدیمی تحلیل فنی خود را برای دادوستد برنج ابداع کردند.

درست است، برنج!

یک غربی، به نام استیو نیسون تکنیک محرمانه «شمع ژاپنی» را کشف کرده، که آن را از دوست دال ژاپنی‌اش آموخته بود. استیو درباره شمع‌ها تحقیق کرد، مطالعه کرد، با آنها زندگی کرد، نفس کشید و آنها را خورد و شروع به نوشتن درباره آن کرد. کم کم، در دهه ۹۰ این تکنیک محرمانه در میان عموم گسترش یافت. خلاصه آن که، بدون استیو نیسون، ممکن بود نمودارهای شمعی رازی مدفون شده باقی می‌ماند. استیو نیسون مرد شمع است.

بسیار خوب، چه می‌خواهید بگویید؟ شمع‌ها چه هستند؟

بهترین راه برای توضیح آن، استفاده از تصویر است:

شمع‌ها برای هر چارچوبی، خواه یک روزه، یک ساعته، ۳۰-دقیقه‌ای، هر چه بخواهید، می‌توانند استفاده شوند. شمع‌ها برای توضیح کنشهای قیمت در چارچوب زمانی معینی استفاده می‌گردد.

شمع‌ها با استفاده از قیمت آغازین، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت پایانی دوره زمانی انتخابی شکل می‌گیرد.

  • اگر قیمت پایانی بالای قیمت آغازین باشد، آن گاه شمع توخالی (معمولاً به صورت سفید نشان داده می‌شود) کشیده می‌شود.
  • اگر قیمت پایانی زیر قیمت آغازین باشد، آن گاه شمعی توپر (معمولاً به صورت سیاه نشان داده می‌شود) کشیده می‌شود.
  • بخش توخالی یا توپر شمع «بدنه حقیقی» یا «بدنه» نامیده می‌شود.
  • خطوط باریکی که از بالا و پایین بدنه کشیده شده، گستره بالاترین قیمت پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهد، سایه نام دارد.
  • بالای سایه بالایی بالاترین قیمت» است.
  • پایین سایه پایینی «پایین‌ترین قیمت» است.

 

بدنه‌های جذاب و سایه‌های عجیب

درست همانند انسان‌ها، بدنه‌های شمع‌ها اندازه‌های مختلف دارند.

بدنه‌های بلند، خرید و فروش قوی را نشان می‌دهد. هرچه بدنه بلندتر باشد، فشار خرید یا فروش شدیدتر است. این بدان معناست که خریداران یا فروشندگان قوی‌تر بوده‌اند و کنترل را به دست گرفته‌اند.

بدنه‌های کوتاه بر فعالیت خرید یا فروش بسیار اندک اشاره دارد. در زبان ویژه فارکس، گاو نر یعنی خریداران و خرسها یعنی فروشندگان.

شمع‌های بلند سفید فشار قوی خرید را نشان می‌دهند. هرچه شمع سفید بلندتر باشد، قیمت پایانی نسبت به قیمت آغازین افزایش بیشتری می‌یابد. این موضوع نشان می‌دهد که قیمتها به طور قابل ملاحظه‌ای از آغاز تا پایان افزایش یافته است و خریداران حمله ور شده‌اند. به عبارت دیگر، گاوهای نر به بهترین شکل به پشت خرسها ضربه زده‌اند!

شمع‌های سیاه بلند (توپر) فشار شدید فروشندگان را نشان می‌دهد. هرچه شمع سیاه بلندتر باشد، قیمت پایانی نسبت به قیمت آغازین کاهش بیشتری می‌یابد. این موضوع نشان می‌دهد که قیمت‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای نسبت به آغاز کاهش یافته است و فروشندگان حمله ور شده‌اند. به عبارت دیگر، خرس‌ها گاوهای نر را با شاخ‌هایشان به چنگ آورده‌اند و بدنهای آنان را به هم می‌کوبند!

سایه‌های مرموز

سایه‌های بالایی و پایینی شمع‌ها سرنخهای مهمی درباره جلسه دادوستد در اختیارمان می‌گذارد.

سایه‌های بالایی بالاترین قیمت جلسه را مشخص می‌کند. سایه‌های پایینی پایین‌ترین قیمت جلسه را مشخص می‌کند.

شمع‌هایی با سایه‌های بلند نشان می‌دهند که کنش‌های دادوستد به خوبی قبل از قیمت آغاز و پایان اتفاق افتاده است با قیمت آغاز و پایان فاصله زیادی دارد).

شمع‌هایی با سایه‌های کوتاه نشان می‌دهد که اکثر کنشهای دادوستد در نزدیکی قیمت آغاز و پایان محدود شده است.

اگر شمعی سایه بالایی بلند یا سایه پایینی کوتاه داشته باشد، یعنی خریداران قدرت خود را به معرض نمایش گذاشته و قیمت‌های بالاتری را درخواست کرده‌اند، اما به این دلیل یا هر دلیل دیگر، فروشندگان وارد شده و قیمت‌ها را به عقب و پایین میرانند تا جلسه را با قیمتی نزدیک به قیمت آغازین آن به اتمام برساند.

اگر شمعی سایه پایینی بلند یا سایه بالایی کوتاه داشته باشد، یعنی فروشندگان قدرت خود را نشان داده و قیمت‌ها را مجبور به پایین رفتن کرده‌اند، اما به این دلیل یا هر دلیل دیگر، خریداران وارد شده و قیمت‌ها را به عقب و بالا می رانند تا جلسه را با قیمتی نزدیک به قیمت آغازین آن به اتمام برساند.

میانگین = 5 / 5. | تعداد = 2